Hoppa till innehåll

Under hyresperioden

Vi ser till att lokalerna fungerar problemfritt under hyresperioden – löpande service ingår självklart i hyran. Vi ser även till att det finns instruktioner för det dagliga underhållet (t ex golvvård).

Underhåll

Vi finns tillgängliga för att åtgärda eventuella problem som uppstår. Så länge problemen inte beror på slitage eller skadegörelse ingår denna service i den löpande hyran. Det dagliga underhållet, i form av exempelvis snöröjning och glödlampsbyte, är däremot hyresgästens ansvar.

Försäkring

Moduluppställningen är försäkrad i likhet med en vanlig fastighetsförsäkring. Skadegörelse och fönsterglas omfattas dock inte av försäkringen, utan är beställarens ansvar. Du som beställare behöver teckna en försäkring för den egna verksamheten i modullösningen.