Hoppa till innehåll

Säkra bostäder för uppbyggnaden av Björkhöjdens vindkraftspark i Lungsjön

”En dynamisk partner som lyssnar till kunden” Li Olsson, Platschef ISS Camp Lungsjön

Uppdrag

Siemens skulle genomföra ett projekt för uppbyggnad av en av Sveriges största vindkraftsparker. De behövde tillfälliga bostäder och en lösning som även kunde erbjuda catering och annan nödvändig service för all sin projektpersonal under den 22 månader långa projektperioden. Kravspecifikationerna omfattade bostadsriggar för 80 personer samt kök och personalmatsal med en kapacitet att servera frukost, lunch och middag för upp till 130 personer. ISS Facility Services kontaktade Temporary Space och bad Temporary Space att designa och tillhandahålla en bostadsmodullösning i två plan med hög användbarhet och hög säkerhetsstandard och en personalmatsal som uppfyllde de svenska miljöstandarden och likaså EU-kraven.

Utmaning

Uppbyggnaden och etableringen av alla moduler skulle ske under de vintermånader då det är som kallast i Sverige. En ytterligare utmaning var att vindkraftsparken låg avsides och långt från närmaste större stad. Förutom bostäder skulle lösningen även erbjuda bekvämligheter i form av till exempel internet- och TV-anslutning.

Tidsschemat var snävt vilket det ofta är när det handlar om projekt för tillfälliga lokaler. På endast tre månader skulle helhetslösningen designas, byggas och etableras.

Lösning

Temporary Space designade och etablerade 44 bostadsmoduler i två plan och fem speciella moduler som omfattade ett tillfälligt kök och en personalmatsal. En speciell lastbrygga krävdes för att kunna etablera köksmodulerna på ett säkert och effektivt sätt för kökspersonalen i sitt dagliga arbete. De tillfälliga modulerna uppfyller alla säkerhetskrav och omfattar utrymningsvägar och brandlarm. Varje modul har sin egen brandcell och samtliga rum är utrustade med dusch och toalett samt internet- och TV-anslutning. Köks- och personalmatsalsmodulerna är av högsta kvalitet och uppfyller alla miljökrav samt inkluderar fettavskiljare, ventilations- och kylsystem.

Framgångsfaktorer

De främsta skälen till att Temporary Space fick uppdraget och genomförde det helt enligt kundens krav var Temporary Space förståelse för kundens behov, hög kvalitet i etableringsskedet samt Temporary Space förmåga att erbjuda en lösning som uppfyllde alla säkerhets-, hälso- och miljökrav.

Kundens fördelar

Siemens uppnådde de fördelar som de var ute efter:

  • Den tillfälliga bostadslösningen är både säker och användarvänlig.
  • Modullösningen är flexibel och kan anpassas efter specifika behov.
  • Temporary Space lösning uppfyller alla standarder och lagstadgade krav.
  • Temporary Space lösning är energi- och kostnadseffektiv att använda.
  • Temporary Space lösning levererades inom utsatt tid trots de krävande vinterförhållandena.

”Tillfälligt boende för människor som lever i ett avlägset område, kräver att anläggningarna erbjuder flera bekvämligheter. I Lungsjön betyder det fullt utrustat kök och matsal, gym, butik och väl fungerande Internet och TV- anslutningar”, säger Magnus Kjellin, Temporary Space Business Development Manager.

”Vi kunde leverera hög kvalitet till vår kund. Vi kände till Temporary Space sedan tidigare och kunde följa hur de utvecklats från projekt till projekt och lyssnat och anpassat sitt erbjudande för att möta våra och vår kunds förväntningar”, säger Li Olsson, Platschef ISS Camp Lungsjön.