Hoppa till innehåll

Nyheter

Ramirent har tecknat ett avtal att sälja sin affärsverksamhet för tillfälliga modullösningar Temporary Space

Ramirent har tecknat ett avtal att sälja sin affärsverksamhet för tillfälliga modullösningar Temporary Space till Procuritas Capital Investors VI för cirka 53 miljoner euro. Transaktionen uppskattas ske innan utgången av 2018. Transaktionen förbehålls de vanliga avslutningsvillkoren.

Avyttringen är i linje med Ramirents nya strategi som meddelades i november 2017, som betyder att Ramirent kommer att fokusera på en kapitaleffektiv vinstgivande tillväxt i sin kärnaffärsverksamhet av uthyrning av utrustning. När den nya strategin meddelades förklarade Ramirent även sin intention av att utforska alternativ för sin affärsverksamhet av tillfälliga modullösningar Temporary Space.

Med sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland and Danmark hade Ramirents Temporary Space-enhet en försäljning på ca 30 miljoner euro och en EBIT på 3.5 miljoner euro år 2017. Ramirents affärsverksamhet Temporary Space erbjuder högkvalitativa tillfälliga anläggningar för boende, skolor, vårdcentraler och kontorsutrymmen. Ramirents affärsverksamhet Temporary Space har starka kundrelationer, speciellt inom offentliga sektorn, fastighetsbranchen och inom industrier som olja- och gassektorn.

Transaktionen förväntas resultera i en engångskostnad avseende anläggningstillgångar på cirka 30 miljoner euro. Därutöver redovisas valutakursdifferenser i eget kapital i resultaträkningen vid bokslutet. Avtalet att avyttra Temporary Space-verksamheten till Procuritas beräknas att påverka totalt 18 av våra anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Deras anställning inom den sålda verksamheten fortsätter i fram till transaktionens slutföringsdatum.

”Vi tror att Temporary Space-verksamheten kommer att kunna utveckla sin fulla potential under Procuritas Capital Investors VI. Procuritas har dokumenterat rekord när det gäller att ta företagen till nästa nivå genom sitt aktiva ägarförhållande. För Ramirent innebär transaktionen en ökad möjlighet att koncentrera oss på vår kapitaleffektiva tillväxtstrategi för att öka lönsamheten i vår huvudsakliga affärsverksamhet som leverantörer av hyrutrustning, säger Tapio Kolunsarka, President och CEO i Ramirent Plc. – Vi kommer dock att fortsätta tillverka och äga byggarbetsplatsmoduler som del av vår huvudsakliga uthyrningsverksamhet.

– Vi har följt den positiva utvecklingen på den nordiska marknaden för tillfällig lokallösningar och menar att den underliggande marknadens fundamentala tillväxtkraft kommer att fortsätta framöver, säjer Oskar Lindholm-Wu, direktör i Procuritas. – Vi ser en stor möjlighet att låta Temporary Space växa ytterligare under ett fokuserat ägarskap med ett förbättrat kundsortiment som bygger på den position verksamheten har intagit på den nordiska marknade.

Erik Fougner, partner i Procuritas Capital Investors tillägger: – Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen för Temporary Space starta en gemensam framtida resa där vi kan stödja dem i deras framtida framgång.