Hoppa till innehåll

Nyheter

Ramirent etablerar bostäder för flyktingar

Etablerar bostäder för flyktingar Stockholm stad kommer inom kort att ansöka om bygglov för cirka 1 200 tillfälliga boenden för flyktingar. Ramirent är ett av företagen som redan nu fått i uppdrag att etablera bostäder…

Läs vidare

Flexibla bostäder vid akuta behov

Mycket har hänt sedan byggbarackernas tid då temporära bodar sattes upp för att byggarbetarna skulle kunna värma sig på rasterna. Dagens moduler används de till allt från flerbostadshus till förskolelokaler. De flexibla temporära byggnaderna som…

Läs vidare

Temporary Space – den hållbara lokallösningen i dagens delningsekonomi

De kan varieras i storlek, anpassas efter barnen och är lika säkra och energieffektiva som permanenta hus. Flyttbara skolor och förskolor är Ramirents lösning på det växande behovet av tillfälliga lokaler. När invånarna blir fler,…

Läs vidare

Modulära hus ger plats för växande verksamheter

Ramirent är främst kända för att hyra ut olika typer av byggutrustning såsom maskiner och byggbodar. Men vad alla kanske inte vet är att de via varumärket Ramirent Temporary Space™ även förser förskolor, skolor, kontor eller vårdlokaler med modulära hus.

Läs vidare

Ramirent Temporary Space tillfälliga lokaler löser boende för flyktingar i Stockholm

Ramirent Temporary Space har fått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar på två platser i Storstockholmsområdet. Det handlar om totalt 150 rum samt ytterligare utrymmen för personal, matsal med mera. – Det är mycket…

Läs vidare

Ramirent etablerar sig i Baltikum och levererar de första skolorna i Estland

Från och med september 2015 erbjuder Ramirent Temporary Space modullösningar för förskolor, skolor, kontor, bostäder och vårdlokaler i Baltikum. Redan idag är Saue school i full drift och inom kort kommer undervisning att bedrivas även…

Läs vidare

Ramirent stärker sin närvaro i Finland

Ramirent Temporary Space gör en nylansering i samband med introduktionen av det nya varumärket och utökar samtidigt kapaciteten till att täcka hela Finland. Från och med september erbjuder Ramirent Temporary Space förutom förskolor och skolor…

Läs vidare