Hoppa till innehåll

Nyheter

Flexibla bostäder vid akuta behov

Mycket har hänt sedan byggbarackernas tid då temporära bodar sattes upp för att byggarbetarna skulle kunna värma sig på rasterna. Dagens moduler används de till allt från flerbostadshus till förskolelokaler. De flexibla temporära byggnaderna som är gjorda för boende kan närmast jämföras med hotell och är av hög kvalitet.

Det finns ett uppdämt behov av boende i Sverige sedan många år, men det finns också behov som går upp och ner över tid. Det kan exempelvis vara boende-lösningar som används vid större infrastrukturprojekt, när invånarna blir fler i landet eller vid stora inflyttningar till städer. Med flexibla boenden går det snabbt och enkelt att möta de hastigt uppkomna behoven och de skiftande kraven.

– Våra temporära hus som byggs upp med Ramirent Temporary Space™ är användarvänliga, bekväma och upplevs inte som tillfälliga. Den nya generationens moduler är energieffektiva och i likhet med permanenta byggnader måste vi uppfylla både utrymningskrav, brandsäkerhetskrav och ljudkrav, säger Jonas Söderkvist, vd på Ramirent.

Varje modul fungerar som en legokloss och anpassas efter behov och användningsområde. Innan ett bygge påbörjas görs en behovsanalys för att få ett så väl anpassat boende som möjligt. Ramirent är med i hela processen – från planering och bygglovsansökan till avetablering. Från beställning tar det tio till tolv veckor innan boendet är på plats och redo att användas.

Lång livslängd

Bostäderna används i normala fall i några år i taget, helt beroende på hur behovet ser ut. De har en livslängd på 20–25 år och hinner då ofta stå på upp till sju olika platser. Det innebär att de utnyttjas väl, vilket ligger i linje med delningsekonomin. Det är både kostnadseffektivt och bättre ur miljösynpunkt om produkter används av flera olika aktörer när deras behov är som störst.

– Hela vår kärnverksamhet handlar om behovsanpassad och hållbar användning av produkter. I stället för att bygga permanenta bostäder vid en behovstopp som sedan står tomma, så kan vi erbjuda temporära hus som sedan kan monteras ner när behovet inte längre finns, säger Jonas Söderkvist.

Flexibla moduler underlättar flyktingmottagning

Aldrig förr har så många flyktingar sökt sig till Sverige som nu. Samtidigt råder stor bostadsbrist. Ramirent hjälper kommuner och andra flyktingmottagande organisationer att ordna tillfälliga hem i bostadsmoduler.

– Intresset för temporära hus ökar stadigt och även om det är tillfälliga boenden så är regelverket lika strikt som för permanenta byggnader. Vi är stolta över att kunna hjälpa till och avhjälpa det akuta behovet som finns i Sverige just nu, vad gäller boende med hög kvalitet, berättar Jonas Söderkvist.

Under våren 2016 har Ramirent Temporary Space™ fått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar på flera platser i Storstockholmsområdet. Det handlar om totalt 200 rum samt ytterligare utrymmen för personal, matsal, tvättstuga med mera. Husen är anpassade för att det ska bo en person i varje rum. Alla rum har egen toalett och dusch. De är möblerade med säng, fåtölj, garderob och skrivbord och ser i stort sett ut som ett hotellrum. Kök och samlingsrum är gemensamma ytor.